DOKUMENDID

Erakooli Garant põhikiri (PDF) 

 

 

 

Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta 2020/2021. õa

22. detsember
Järelevalve tulemused ja jooksvad küsimused.

25. veebruar

I poolaasta töö analüüs ja sellega seonduvate probleemide analüüs.   Üldtööplaani, arengukava, õppekava täitmisest.
Jooksvad küsimused.

4. juuni
Õpilaste järgmisse klassi üleviimise ja kiituskirjaga tunnustamise otsustamine, täiendav õpe.
Jooksvad küsimused.

21. juuni
Gümnaasiumi lõpetamine ja õpilaste kiituskirjaga tunnustamise otsustamine, täiendava õppe kokkuvõte.
Jooksvad küsimused.

24.-25. august
Õppeaasta 2020/2021. õa  kokkuvõte, kooli üldtööplaani kinnitamine.
Jooksvad küsimused.

Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.

  • Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooniennetusega tegelev ametnik on Haridus- ja
teadusministeeriumi välishindamisosakonna asejuhataja Hille Voolaid
kontakt: hille.voolaid@hm.ee

KONTAKTID

ERAKOOL GARANT
Maneeži tänav 3
10117
Kesklinna linnaosa
Tallinn

Tel: (+372) 5626 7796
E-mail: Erakoolgarant@gmail.com