Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta 2023/2024.õa
detsember
– I poolaasta töö analüüs ja sellega seonduvate probleemide analüüs. Üldtööplaani, õppekava täitmisest.
juuni
– Õpilaste järgmisse klassi üleviimise ja kiituskirjaga tunnustamise otsustamine, täiendav õpe.
juuni
– Põhikooli lõpetamine ja õpilaste kiituskirjaga tunnustamise otsustamine, täiendava õppe kokkuvõte.

– Uue õppekava kooskõlastamine.
august
– Õppeaasta 2023/2024. õa kokkuvõte, kooli üldtööplaani kinnitamine.

 

ERAKOOL GARANT
Majaka 26
11412
Tallinn

Tel: (+372) 5626 7796
E-mail: Erakoolgarant@gmail.com