Erakooli Garant põhikiri (PDF) 

 

 

 

 

Erakooli garant hädaolukorra lahendamise plaan (PDF)

 

Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta 2023/2024.õa
20. detsember
I poolaasta töö analüüs ja sellega seonduvate probleemide analüüs. Üldtööplaani, õppekava täitmisest.
23. veebruar
Uue õppekava kooskõlastamine.
3. juuni
Õpilaste järgmisse klassi üleviimise ja kiituskirjaga tunnustamise otsustamine, täiendav õpe.
20. juuni
Põhikooli lõpetamine ja õpilaste kiituskirjaga tunnustamise otsustamine, täiendava õppe kokkuvõte.
27. august
Õppeaasta 2023/2024. õa kokkuvõte, kooli üldtööplaani kinnitamine.

 

ERAKOOL GARANT
Majaka 26
11412
Tallinn

Tel: (+372) 5626 7796
E-mail: Erakoolgarant@gmail.com