Erakooli Garant põhikiri (PDF) 

 

 

 

Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta 2022/2023. õa
21. detsember
Individuaalse õppekava järgi õppiva õpilase tulemuste analüüs.
Uue arengukava kooskõlastamine.
23. veebruar
I poolaasta töö analüüs ja sellega seonduvate probleemide analüüs. Üldtööplaani, õppekava täitmisest.
2. juuni
Õpilaste järgmisse klassi üleviimise ja kiituskirjaga tunnustamise otsustamine, täiendav õpe.
21. juuni
Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine ja õpilaste kiituskirjaga tunnustamise otsustamine, täiendava õppe kokkuvõte.
28. august
Õppeaasta 2022/2023. õa kokkuvõte, kooli üldtööplaani kinnitamine.

 

Erakooli garant hädaolukorra lahendamise plaan (PDF)

 

ERAKOOL GARANT
Majaka 26
11412
Tallinn

Tel: (+372) 5626 7796
E-mail: Erakoolgarant@gmail.com