Erakooli Garant põhikiri (PDF) 

 

 

 

Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta 2021/2022. õa

22. detsember

Individuaalse õppekava järgi õppiva õpilase tulemuste analüüs.

 

23. veebruar

I poolaasta töö analüüs ja sellega seonduvate probleemide analüüs.   Üldtööplaani, õppekava täitmisest.

Uue arengukava kooskõlastamine.

 

8. juuni

Õpilaste järgmisse klassi üleviimise ja kiituskirjaga tunnustamise otsustamine, täiendav õpe.

 

21. juuni

Põhikooli lõpetamine ja õpilaste kiituskirjaga tunnustamise otsustamine, täiendava õppe kokkuvõte.

 

25. august

Õppeaasta 2021/2022. õa  kokkuvõte, kooli üldtööplaani kinnitamine.

 

Erakooli garant hädaolukorra lahendamise plaan (PDF)

 

ERAKOOL GARANT
Majaka 26
11412
Tallinn

Tel: (+372) 5626 7796
E-mail: Erakoolgarant@gmail.com