Töö toimub programmi alusel, mis põhineb arengu printsiipide ja oskuste kinnistamisel, mis on vajalikud
I kooliastme programmi omandamisel. Ettevalmistusklassi eesmärk on praktiline ja psühholoogiline ettevalmistus kooliks.

Aitame arendada:
– mälu
– tähelepanu
– loogilist mõtlemist
– kujutlusvõimet
– loovust
– peenmotoorikat
– kõnet
– kommunikatiivseid oskusi.

Õppekavas on niisugused ained:
– kirjutamise ja arvutamise alused;
– lugemine;
– eesti keel;
– inglise keel;
– mina ja keskkond.

Töökorraldus
– Ettevalmistusklass alustab tööd septembri algusest, viimane õppepäev toimub mai lõpus.
– Kooli vaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu.
– Nädala koormus 12 tundi, tunni kestvus 25 min, vahetund 5-10 min.
– Õppetöö toimub 3 korda nädalas: esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl 16.00-19.00 ning reedeti kl 16.00-18.00.
– Lapsevanem toob lapse kooli 10 minutit enne õppetöö algust. Lapsel peab kaasas olema vahetusjalatsid.
– Kooli ja lastevanemate suhteid reguleerib leping, mis on sõlmitud kooli ja lapsevanema vahel enne õppetöö algust.

 

Taotlused ettevalmistusklassi võetakse vastu e-posti teel erakoolgarant@gmail.com
Küsimustega võib pöörduda: 5349 9547

ERAKOOL GARANT
Majaka 26
11412
Tallinn

Tel: (+372) 5626 7796
E-mail: Erakoolgarant@gmail.com