VASTUVÕTU TINGIMUSED JA ÕPPEMAKS

ÕPPEMAKS

Õppeaasta maksumus sõltub sobiva paketi valikust (vaata täpsemalt sisseastumise avalduses ja hinnakirjas).

Õppemaksust kedagi ei vabastata.

Lapsevanemal või lapse seaduslikul esindajal on õigus taotleda õppemaksu soodustust järgmistel juhtudel:

– koolis õpib ühest perest rohkem kui üks laps;

– perel on majanduslikud raskused;

– laps elab lastekodus;

– teised soodustused pakutakse hinnakirjas.

Soodustuse saamiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja kooli pidajale motiveeritud taotluse.

Õppetoetusi koolis ei anta.

Õppemaksuga seotud infomaterjalid
https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele

AVALDUS

ERAKOOL GARANT
Majaka 26
11412
Tallinn

Tel: (+372) 5626 7796
E-mail: Erakoolgarant@gmail.com