Järelevalve

1. Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18 Tartu 50088, hm@hm.ee
2. Korruptsiooniennetus
HTMi välishindamisosakonna asejuhataja Hille Voolaid
hille.voolaid@hm.ee
3. Õppemaksuga seotud küsimused
HTMi välishindamisosakonna  peaekspert Sigre Kuiv
sigre.kuiv@hm.ee
HTMi haridusvõrgu osakonna nõunik Piret Sap
piret.sapp@hm.ee

20.10.2020 kell 16.00 on kõigil sooviavaldajatel võimalik vestelda järelevalve läbiviijatega.
Eelregistreerimine e-posti teel Elen.Ruus@hm.ee.
Vestlused toimuvad ainult, kui selleks on registreeritud eeltoodud e-posti aadressil.