Järelevalvet teostab
kooli haldustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele on võimalik tutvuda Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele

Õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on võimalik pöörduda HTMi välishindamisosakonna peaeksperdi Sigre Kuiva poole e-posti aadressil sigre.kuiv@hm.ee   

Sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee

Vestelda Haridusministeeriumi esindajatega saab 10. aprillil kell 17.00.
Vestelda saavad vaid eelregistreeritud soovijad, kes on eelnevalt saatnud sooviavalduse aadressil Inna.Mikli@hm.ee. Vestlused toimuvad eesti keeles.

Keeleinspektsioon

Endla 4, Tallinn, 10142

Telefon: (+372) 6263 346

E-post: keeleinsp@keeleinsp.ee

 

Päästeamet

Raua 2, Tallinn, 10124

Telefon: (+372) 6282 000

E-post: rescue@rescue.ee

 

Terviseamet

Paldiski mnt 81, Tallinn, 10617 

Telefon: (+372) 7943 500

E-post: kesk@terviseamet.ee

 

Tööinspektsioon

Mäealuse 2/3, Tallinn, 12618

Telefon: (+372) 6406 000

E-post: ti@ti.ee 

 

Andmekaitse Inspektsioon

Väike-Ameerika 19, Tallinn, 10129

Telefon: (+372) 6274 135

E-post: info@aki.ee