Päevakava

  1. Kooli uksed avatakse kell 07.50 kooli administraatori poolt.
  2. Õppetunnid või õppekava toetavad ringid algavad kell 08.05.
  3. Õppetunni algusest ja lõpust teatatakse kella kaudu.
  4. Õppetunni pikkus on 45 minutit ja vahetundide pikkus on 10 kuni 15 minutit.
  5. Õppetundide ja söögiaegade ajaline järjestus:
Tund Aeg Toitlustamine
0. 08.05 – 08.50
1. 09.00 – 09.45 09.45 – 09.55 1.-4. klasside vitamiinipaus
2. 10.00 – 10.45 10.45 – 10.55  5.-12. klasside vitamiinipaus
3. 11.00 – 11.45 11.45 – 12.00 1.- 4. klasside I lõuna
4. 12.00 – 12.45 12.45 – 13.00 5.-12. klasside I lõuna
5. 13.00 – 13.45 13.45 – 14.00 1.- 4. klasside II lõuna
6. 14.00 – 14.45 14.45 – 15.00 5.-12. klasside II lõuna
7. 15.00 – 15.45
8. 15.55 – 16.40

6. Õppetunnid toimuvad tunniplaani alusel, mis koostatakse lähtuvalt kooli õppekava tunnijaotusplaanist ning on kooskõlas PGSis lubatud õppetundide nädalakoormusega (PGS §25 (2)).

7. Lisaks kohustuslikele õppetundidele on õpilastel võimalus osaleda ka huviringide tegevuses.

8. Koolis toimuvad ringid (tähistatud ring) ja nad on märgitud kooli tunniplaani, et õpilasel ja lapsevanemal oleks lihtsam päeva planeerida.

9. Ringid toimuvad kas enne õppetunde 08.05 – 09.45 või peale õppetunde.

10. Pikapäevarühm töötab 1.-9. klassidele koolipäevadel peale õppetunde kuni kella 16.40ni ja on tunniplaanis tähistatud lühendiga PPR. Pikapäevarühma töökorraldusega võib tutvuda kodulehel.

11. Tunniplaan ja huviringide info on kättesaadav kooli kodulehelt.

12. Õppekava väline tegevus toimub vastavalt kooliürituste aastaplaanile. Kooliürituste aastaplaaniga saab tutvuda kodulehel.

13. Konsultatsioonid toimuvad enne või pärast õppetunde õpetaja poolt määratud ajal. Konsultatsioonide aegadega võib tutvuda kooli kodulehel.

14. Koolipäeval võib õpilane enne tundide lõppu koolist lahkuda aineõpetaja, klassijuhataja, õppekoordinaatori või meditsiinitöötaja loal.

15. Õhtu koolimaja suletamise kellaajad:

Päev Aeg
Esmaspäev 19.00
Teisipäev 17.00
Kolmapäev 19.00
Neljapäev 17.00
Reede 19.00