ERAKOOLI GARANT PÄEVAKAVA

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kooli uksed avatakse kell 7.50 kooli administraatori poolt.
 2. Õppetunnid või õppekava toetavad ringid algavad kell 8.05.
 3. Õppetunni algusest ja lõpust teatatakse kella kaudu.
 4. Õppetunni pikkus on 45 minutit ja vahetundide pikkus on 10 kuni 15 minutit.
 5. Õppetundide ja söögiaegade ajaline järjestus:

 

 

 

Tund

Aeg

Toitlustamine

0.

08.05 – 08.50

 

 

1.

09.00 – 09.45

9.45 – 9.55

2.

10.00 – 10.45

10.45 – 10.55

 

3.

11.00 – 11.45

11.45 – 12.00

  1. – 5. klasside I lõuna ja vitamiinipaus

4.

12.00 – 12.45

12.45 – 13.00

6.- 11. klasside I lõuna ja vitamiinipaus

5.

13.00 – 13.45

13.45 – 14.00

1. – 5. klasside II lõuna

6.

14.00 – 14.45

14.45 – 15.00

6.- 11. klasside II lõuna

7.

15.00 – 15.45

15.45 – 15.55

 

8.

15.55 – 16.40

 

 

 

 

 

 1. Õppetunnid toimuvad tunniplaani alusel, mis koostatakse lähtuvalt kooli õppekava tunnijaotusplaanist ning on kooskõlas PGSis lubatud õppetundide nädalakoormusega.
 2. Lisaks kohustuslikele õppetundidele on õpilastel võimalus osaleda ka õppekava toetavate ringide ja huviringide tegevuses.
 3. Koolis toimuvad õppekava toetavad ringitunnid (tähistatud ring) on märgitud kooli tunniplaani, et õpilasel ja lapsevanemal oleks lihtsam päeva planeerida.
 4. Õppekava toetavad ringid toimuvad kas enne õppetunde või peale õppetunde.
 5. Pikapäevarühm töötab 1.- 9. klassidele koolipäevadel peale õppetunde  kuni kella 16.40ni ja on tunniplaanis tähistatud lühendiga PPR.
 6. Tunniplaan, õppekava toetavate ringide ja huviringide info on kättesaadav kooli kodulehelt.
 7. Ainekonsultatsioonid toimuvad enne või pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal. Konsultatsioonide aegadega võib tutvuda kooli kodulehel.
 8. Koolipäeval võib õpilane enne tundide lõppu koolist lahkuda aineõpetaja, klassijuhataja, õppealajuhataja või meditsiinitöötaja loal.
 9. Õhtu koolimaja suletamise kellaajad:

 

 

 

Päev

Aeg

Esmaspäev

19.00

Teisipäev

17.00

Kolmapäev

19.00

Neljapäev

17.00

Reede

18.00

 

 

 

 Tunniplaan 2023/2024. õppeaasta