ERAKOOLI GARANT PÄEVAKAVA

 

 1. Kooli uksed avatakse kell 08.00 kooli administraatori poolt.
 2. Õppetunnid või õppekava toetavad ringid algavad kell 08.05.
 3. Õppetunni algusest ja lõpust teatatakse kella kaudu.
 4. Õppetunni pikkus on 45 minutit ja vahetundide pikkus on 10 kuni 15 minutit.
 5. Õppetundide ja söögiaegade ajaline järjestus:

Tund

Aeg

Vahetund

Toitlustamine

0.

08.05 –08.50

 08.50 – 09.00

 

1.

09.00 –09.45

09.45 – 10.00

2.

10.00 –10.45

10.45 – 11.00

 1.-5. klasside I lõuna

3.

11.00 –11.45

11.45 – 12.00

6.- 11. klasside I lõuna

4.

12.00 –12.45

12.45 – 13.00

 

5.

13.00 – 13.45

13.45 – 14.00

1.- 5. klasside II lõuna, PPR

6.

14.00 – 14.45

14.45 – 15.00

6.-11. klasside II lõuna, PPR

7.

15.00 – 15.45

 

 

8.

15.55 – 16.40

 

 

 1. Õppetunnid toimuvad tunniplaani alusel, mis koostatakse lähtuvalt kooli õppekava tunnijaotusplaanist ning on kooskõlas PGSis lubatud õppetundide nädalakoormusega (PGS §25 (2)).
 2. Lisaks kohustuslikele õppetundidele on õpilastel võimalus osaleda ka huviringide tegevuses.
 3. Koolis toimuvad ringid (tähistatud ring) ja nad on märgitud kooli tunniplaani, et õpilasel ja lapsevanemal oleks lihtsam päeva planeerida.
 4. Ringid toimuvad kas enne õppetunde 08.05 – 09.45 või peale õppetunde.
 5. Pikapäevarühm töötab 1.-9. klassidele koolipäevadel peale õppetunde kuni kella 16.40ni ja on tunniplaanis tähistatud lühendiga PPR. Pikapäeva töökorraldusega võib tutvuda kodulehel.
 6. Tunniplaan ja huviringide info on kättesaadav kooli kodulehelt.
 7. Õppekava väline tegevus toimub vastavalt kooliürituste aastaplaanile. Kooliürituste aastaplaaniga saab tutvuda kodulehel.
 8. Konsultatsioonid toimuvad enne või pärast õppetunde õpetaja poolt määratud ajal. Konsultatsioonide aegadega võib tutvuda kooli kodulehel.
 9. Koolipäeval võib õpilane enne tundide lõppu koolist lahkuda aineõpetaja, klassijuhataja, õppekoordinaatori või meditsiinitöötaja loal.
 10. Õhtu koolimaja suletamise kellaajad:

Päev

Aeg

Esmaspäev

19.00

Teisipäev

17.00

Kolmapäev

19.00

Neljapäev

17.00

Reede

17.00

  Tunniplaan 2023/2024. õppeaasta