УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ

ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ

Õppeaasta maksumus sõltub sobiva paketi valikust (vaata täpsemalt sisseastumise avalduses ja hinnakirjas).
Õppemaksust kedagi ei vabastata.
Lapsevanemal või lapse seaduslikul esindajal on õigus taotleda õppemaksu soodustust järgmistel juhtudel:
— koolis õpib ühest perest rohkem kui üks laps;
— perel on majanduslikud raskused;
— laps elab lastekodus;
— teised soodustused pakutakse hinnakirjas.
Soodustuse saamiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja kooli pidajale motiveeritud taotluse.
Õppetoetusi koolis ei anta.

ЗАЯВЛЕНИЕ

КОНТАКТЫ

ERAKOOL GARANT
Maneeži tänav 3
10117
Kesklinna linnaosa
Tallinn

Tel: (+372) 5621 9894
E-mail: Erakoolgarant@gmail.com